Formule1 logo

Leveringsvoorwaarden

De bemiddeling en levering geschieden op de volgende condities en leveringsvoorwaarden:

1.  Toegangskaarten kunnen, indien reeds eerder bestellingen via Ticket+Travel zijn gedaan, ook telefonisch besteld worden. Ook in dit geval wordt de bestelling als bindende overeenkomst beschouwd. Men kan ook per post, fax of e-mail bestellen en ook dan wordt de bestelling als bindende overeenkomst beschouwd. Door verzending van de bevestiging door Ticket+Travel verklaart zij van haar kant de overeenkomst als bindend.

2.   Aan de door Ticket+Travel op onze website of in andere reclame-uitingen gepubliceerde circuitkaartjes met tribunes kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast is zij afhankelijk van hetgeen de organisaties aan haar meedelen c.q. aanleveren.

3.   De prijzen, in Euro’s, zijn netto inclusief bemiddelingsprovisie, doch exclusief eventuele toeslag agenturen derden, administratie- en/of verzendkosten.

4.  Toegangskaarten en arrangementen dienen in één bedrag binnen 10 dagen na reserveringsbevestiging op de bankrekening van Ticket+Travel bijgeschreven te zijn. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn  ontvangen is, kan Ticket+Travel zonder verder bericht de gewenste levering wijzigen/annuleren. Cliënt blijft verantwoordelijk voor de financiële gevolgen uit de oorspronkelijke overeenkomst.

5.  Aangeboden prijzen zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen kunnen, ook na reserveringsbevestiging, tot maximaal één maand vóór het betreffende evenement nog doorbelast worden. Annuleren is door cliënt in dit geval uiteraard toegestaan.

6.  Arrangementen met hotelovernachtingen zijn op basis van een tweepersoonskamer, exclusief toegangskaart, maaltijden, drankjes, telefoonkosten en/of minibar, tenzij anders vermeld. Bij F1-Europese bus- en vliegreizen is het vervoer naar en van het circuit inbegrepen.

7.  Retourvluchten op zondag geschieden, wat de tijdslimiet betreft, voor risico van de cliënt. Ticket+Travel biedt ze alleen aan indien met grote mate van zekerheid is vastgesteld dat de terugvlucht haalbaar is. Voor vertraging van de race, of andere (verkeers)calamiteiten is Ticket+Travel niet aansprakelijk.

8.  Indien het minimum aantal boekingen voor een arrangement niet behaald is, behoudt Ticket+Travel zich het recht voor, uiterlijk 20 dagen vóór het betreffende arrangement, deze af te gelasten. Toegangskaarten blijven desgewenst ter beschikking, doch behoeven dan niet afgenomen te worden.

9.  Verandering van persoonsgegevens bij vliegarrangementen of vluchten is vaak niet mogelijk. Ticket+Travel zal zich waar gewenst inzetten om veranderingen te realiseren. Ticket+Travel berekent, naast eventuele omboekingskosten van reisorganisaties en/of luchtvaartmaatschappijen, € 25,- per vliegticket voor veranderingskosten.

10. De prestatie is samengesteld uit aanbiedingen van meerdere partijen. Om deze reden wordt voor prestaties die niet door Ticket+Travel geleverd worden of buiten haar bereik vallen, geen verantwoordelijkheid genomen. Hierbij kan gedacht worden aan: technische faciliteiten bij GP’s, verkeersfiles, afgebroken wedstrijden, niet doorgegane trainingen en/of wedstrijden e.d.. Cliënten kunnen in dergelijke gevallen geen beroep op teruggave van gelden claimen en kunnen Ticket+Travel hiervoor niet aansprakelijk stellen.

11. Ongeveer 14 dagen voor het evenement worden de toegangskaarten, indien de betaling bij Ticket+Travel ontvangen is, aangetekend toegezonden. In geval van een arrangement worden de gegevens na betalingsontvangst ongeveer zeven dagen voor vertrek toegezonden. Indien de toegangskaarten dan wel bescheiden te laat door ons ontvangen worden, dan behoudt Ticket+Travel zich het recht voor de kaarten of bescheiden te bestemder plaatse, op een bepaald tijdstip en plaats te overhandigen.

12. De definitieve vertrektijden vindt u in uw reisbescheiden, die u na betaling ongeveer een week voor vertrek ontvangt. Deze tijden kunnen afwijken van de bij de boeking opgegeven informatieve tijden. Controleer uw tickets dus goed. Te allen tijde kunnen op de dag van vertrek uit Nederland, België of Duitsland of bij terugreis uit het buitenland nog wijzigingen worden aangebracht.

13. Eenpersoonskamers zijn over het algemeen schaars of niet beschikbaar en kunnen kwalitatief minder zijn dan een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel. Voor éénpersoonskamers is altijd een toeslag verschuldigd. De meeste hotels beschikken in hoofdzaak over tweepersoonskamers.

14. Met wensen (voorkeuren) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, houdt Ticket+Travel zoveel mogelijk rekening. Een voorkeur kan echter niet gegarandeerd worden. In veel gevallen is Ticket+Travel afhankelijk van hoteliers en andere dienstverleners. Indien men een wens als eis stelt kan men dit kenbaar maken doch wordt € 25,- hiervoor in rekening gebracht.

15. Annuleren is niet mogelijk, tenzij er een annuleringsverzekering is afgesloten en de reden van annuleren onder de polisvoorwaarden valt. In andere gevallen kan Ticket+Travel bemiddelen bij eventuele doorverkoop. Ticket+Travel berekent hiervoor € 25,- kaartbemiddelingskosten per persoon.

16. Bij niet betaling binnen 10 dagen na factuurdatum is Ticket+Travel gerechtigd rente in rekening te brengen van 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend vanaf 30 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten verbonden aan de incasso van de vordering komen ten laste van de cliënt.

17. De op het bestelformulier of e-mail ingevulde persoonsgegevens worden opgeslagen in ons eigen bestand met persoonsgegevens, dat voor alle informatie over de producten van Ticket+Travel gebruikt kan worden. Indien verzekeringen worden afgesloten zullen de betreffende gegevens door de verzekeringsmaatschappij, dan wel gevolmachtigde agent in haar bestand eveneens voor dat doel worden opgeslagen, overeenkomstig de gevoerde registratie bij de Registerkamer welke gedaan is op 29 juni 1990. Indien bezwaar tegen opname van de gegevens bestaat kan verzocht worden de gegevens te vernietigen.

18. In geval van juridische procedures gaat cliënt akkoord met Amsterdam als procedureplaats.

19. Leveringen en verkopen geschieden door Ticket+Travel Formule 1 BV, Postbus 94399, 1090 GJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33295411, alwaar de leveringsvoorwaarden ook gedeponeerd zijn.

20. Niets van onze website of andere door ons gepubliceerde reclame-uitingen mogen zonder schriftelijke toestemming van Ticket+Travel i.v.m. het hierop rustende copyright worden gebruikt voor verdere duplicering, het bestelformulier en deze leveringsvoorwaarden uitgezonderd.

 

Over Ticket+Travel

Ticket+Travel is al meer dan 25 jaar het adres voor toegangskaarten en/of reizen naar o.a. de Formule 1, MotoGP, DTM, World Endurance Championship (WEC met o.a. de 24 uur van Le Mans), IndyCar Series (ICS met o.a. de Indy 500), World Touring Car Championship (WTCC) en Superbike (SBK).

Meer info over Ticket+Travel Formule 1

Ticket+Travel®
+31 (0)20-6893399 / info@tickettravel.nl
Copyright © Ticket+Travel Formule 1 B.V. - Postbus 94399 - 1090GJ Amsterdam